KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

 

ĐĂNG KÝ ĐÁNH GIÁ AUN-QA CẤP CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

STT

Tên Chương trình Đào tạo

Năm bắt đầu đào tạo

Số lượng sinh viên tốt nghiệp các năm gần đây

Thời gian  Kiểm định

Năm học

Sinh viên tốt nghiệp

1

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

 

 

 

04~06/

tháng 6/2019

2

Kỹ thuật Điện

 

 

 

3

Kỹ thuật Cơ khí động lực

 

 

 

4

Kỹ thuật Sinh học