CƠ CẤU TỔ CHƯC

 

Mô hình tổ chức của Trung tâm Đảm bảo Chất lượng được minh họa trong hình dưới, với Ban Giám đốc cùng đội ngũ cán bộ chuyên viên và cộng tác viên, hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám hiệu theo các nhiệm vụ và chức năng của Trung tâm.

 


                                                                      Mô hình tổ chức của Trung tâm ĐBCL – CEQUA 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Email/Telephone

Ảnh

Ban Giám đốc

1

TS. Lê Huy Tùng

Giám đốc

·      Quy hoạch, định hướng phát triển;

·      Kiểm định trường;

·      Thường trực Ban ISO;

·      Dự án đảm bảo chất lượng.

tung.lehuy@hust.edu.vn  

(04) 3623 0930

 

 

2

TS. Nguyễn Hoàng Việt

Phó Giám đốc

·      Xếp hạng đại học;

·      Kiểm định các chương trình đào tạo.

viet.nguyenhoang1@hust.edu.vn

 (04) 3623 0930

 

 

3.      3

TS. Cao Tô Linh

Phó Giám đốc

·      Hoạt động ISO;

·      Các loại hình dự giờ;

·      Đánh giá hoạt động quản lý lớp và CVHT

·      Phụ trách Lớp NVSP

linh.caoto@hust.edu.vn

(04) 3623 0930

 

Đội ngũ cán bộ chuyên trách

     4 

Nguyễn Thu Hà

Chuyên viên

·     Thư ký tổng hợp

·     Phụ trách website;

 

ha.nguyenthu2@hust.edu.vn

(04) 3868 062

     5

Lê Thu Hoài

Chuyên viên

·      Kiểm định trường;

·      Nội dung website tiếng anh.

 hoai.lethu1@hust.edu.vn

(04) 3868 0627

 

    6

Nguyễn Thị Minh Thu

Chuyên viên

·      Kiểm định các chương trình đào tạo;

·      Dự án đảm bảo chất lượng;

thu.nguyenthiminh1@hust.edu.vn

(04) 3868 0627

 

 

    7

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Chuyên viên

 

·      Xếp hạng đại học

·      Kiểm định các chương trình đào tạo

ngoc.nguyenthibich@hust.edu.vn

(04) 3868 0627

 

     8

Chu Minh Hoa

Chuyên viên

·      Hệ thống ISO

·      Kiểm định các chương trình đào tạo

hoa.chuminh@hust.edu.vn

(04) 3868 0627

 

9

Nguyễn Cẩm Tú

Chuyên viên chính

 

·      Dự giờ, tập sự của giảng viên;

·      Tổ chức lớp nghiệp vụ sư phạm;

·      Quản lý lớp và cố vấn học tập.

 

tu.nguyencam@hust.edu.vn

(04) 3868 0627

 

10

Đỗ Quang Tú

Chuyên viên

·      Xếp hạng đại học

·      Kiểm định các chương trình đào tạo

·      Dự án đảm bảo chất lượng

tu.doquang@hust.edu.vn

(04) 3868 0627